Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Σωματείου. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία το Σωματείο συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου του Σωματείου. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση του Σωματείου. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Σωματείου, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. 

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Σωματείου.

Πολιτική Απορρήτου

Η Culture4All ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και λαμβάνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email.

Διατηρούμε το δικαίωμα να συγκεντρώνουμε μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθούμε διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επιλέξουν τις «Λεπτομέρειες» στην μπάρα που εμφανίζεται  στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώνετε τις φόρμες επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα cookies αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) στην τερματική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) κατά την πλοήγηση σε αυτόν διότι είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο (π.χ. cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας, cookies διαμοιρασμού περιεχομένου σε άλλες σελίδες κ.λπ.). Αναλυτικότερα, δείτε το σχετικό cookie bar.

Με ποιες νομικές βάσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας/προσωπικά στοιχεία συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες καθώς και να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) ΓΚΠΔ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής, όπως η διεύθυνση IP, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, ημέρα και ώρα επίσκεψης στη ιστοσελίδα κλπ. συλλέγονται επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ, να προασπίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες (π.χ. διαδικτυακή απάτη) που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα δεδομένων και συγχρόνως υποχρέωση να παρέχουμε από την πλευρά μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ (βλ. επίσης άρθρο 5 παρ. 1 (στ) και άρθρο 32 ΓΚΠΔ), ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη.

Για την τοποθέτηση ενός ιχνηλάτη σε τερματική συσκευή απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι ιχνηλάτες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης  είναι εκείνοι που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006).

Χρήση – κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας.

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς που σχετίζονται με την ανίχνευση της διαδικτυακής απάτης και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Συλλέγουμε επίσης ορισμένα δεδομένα για την ανάλυση της χρηστικότητας, της ποιότητας και της στατιστικής ανάλυσης της ιστοσελίδας μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να τη βελτιώνουμε.

Για να μπορέσουμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, σας ενημερώνουμε ότι πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία σας δύνανται να έχουν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως π.χ. κρυπτογράφηση, συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας κ.λπ., συμβεβλημένοι με εμάς συνεργάτες, π.χ. εταιρείες υλικοτεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών λογισμικού/νεφοϋπολογιστικής. Απαιτούμε απ’ όλους τους ανωτέρω αποδέκτες να εφαρμόζουν αυξημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, για τη διερεύνηση περιστατικού ασφαλείας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές. Η Culture4All δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ε.Ε. Αναλυτικά για τα Cookies, δείτε το cookie bar.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

  1. Στην περίπτωση που συμπληρώσετε κάποια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 6 μηνών από το πέρας της τελευταίας επικοινωνίας μας.
  2. Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  3. Για την παραμετροποίηση των Cookies, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις «Λεπτομέρειες» στην μπάρα που εμφανίζεται  στο κάτω μέρος της οθόνης.

 

Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψουν δικαστικές ενέργειες ή διοικητικοί έλεγχοι κάθε είδους που απαιτούν τη διατήρηση των δεδομένων αυτών, η Culture4All επιφυλάσσεται να τα διατηρήσει μέχρι το πέρας των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.

Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και εμείς θα προβούμε στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και εμείς θα προβούμε στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και εμείς θα προβούμε στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων και εμείς θα προβούμε στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και εμείς θα προβούμε στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων μας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
Email: contact@dpa.gr

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@culture4all.gr.

Η Culture4All με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει προσπάθειες να ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Culture4All, σε κάθε περίπτωση, θα επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να σας επιβάλουμε εύλογο τέλος είτε να αρνηθούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Ινστιτούτο μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Η γνώμη σας έχει σημασία για εμάς!

Εάν θέλετε να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας!